Reitan Convenience ga i januar Bladcentralen beskjed om at den ikke lenger fikk levere bøker til landets Narvesen-kiosker. Selskapet ville kun ta inn bøker fra Interpress, som Reitan selv eier, skriver DN,Det ble ifølge avisen ikke godt mottatt av forlagene som eier Bladcentralen.- Etter at Bladcentralen ble orientert i januar om justeringen i avtalen, tok de fire største forlagene kontakt med Interpress og opplyste at de ikke ville levere bøker. Dette selv om de fleste forlagene har levert til Interpress tidligere. Det var i forbindelse med ovennevnte prosess at Interpress fikk tilgang til dokumentasjon som tyder på ulovlig virksomhet, og som Reitan Convenience besluttet å overlevere til Konkurransetilsynet, sier Magnus Reitan til DN.Denne dokumentasjonen var trolig utløsende faktor for razziaen hos landets fire største forlag, med mistanke om brudd på konkurranselovgivningen, skriver avisen.