Aker har i dag publisert sin årsrapport for 2013, og tradisjonen tro har styreleder Kjell Inge Røkke skrevet et lengre brev til aksjonærene.Her uttrykker Røkke stor glede over utviklingen i Ocean Yield.- Så tilbake til sunnmøringene: Ocean Yield-sjef Lars Solbakken har uoffisiell norgesrekord i utbyttekapasitet og EBITDA per ansatt i et børsnotert selskap, skriver styrelederen.- Lars og hans effektive team, som nå vokser til fem ansatte i takt med selskapets vekst, har en ordrereserve i EBITDA på to milliarder kroner per ansatt, fortsetter han.Røkke beskriver Ocean Yields forretningsmodell som oversiktlig og ryddig.- Selskapet er like enkelt å forstå som Lars. Rett frem med kløkt og sunn teft, og selskapets styre er lastet med kunnskap og erfaring. Tingene er på stell. Det viktigste nå er å få sysselsatt kapitalen Ocean Yield sitter på, skriver han.Det skipseiende selskapet har per i dag inngått langsiktige kontrakter som til sammen vil gi 10 milliarder kroner i EBITDA de neste 7–8 årene.- Selskapet har en god plattform for videre vekst, konstaterer Røkke.Røkkes aksjonærbrev er på sidene 8-16.