Solstad Offshore kontraherte i juni 2012 et stort subseafartøy sammen med Ocean Installer AS (OI), hvor Solstad Offshore (SOFF) hadde en eierandel på 30 prosent og OI eiide 70 prosent av skipet.SOFF har opsjon på å øke sin eierandel i skipet fra 30 til 50 prosent, men partene har nå avtalt at SOFF øker sin eierandel i skipet til 100 prosent når skipet overleveres fra verftet i slutten av juni 2014.Skipet, som får navnet «Normand Vision», bygges av Vard Søviknes er et stort og avansert subseafartøy. Skipets kostpris inkludert vertikalt leggesystem er om lag 1,5 milliarder kroner.Etter levering fra verftet vil «Normand Vision» begynne på en åtte års kontrakt med subseaselskapet Ocean Installer. I tillegg har befrakter to årlige opsjoner.De kommersielle vilkårene er konfidensielle mellom partene, men gir SOFF en tilfredsstillende avkastning.Avtalen mellom partene er inngått med forbehold om tilfredsstillende finansiering. Finansieringsforbeholdet må løftes innen utgangen av mai.