Tirsdag denne uken går fristen ut for å søke på høyere utdannelse til høsten. Mellom 90.000 og 120.000 er ventet å søke på de mange studietilbudene landet rundt.En kartlegging av hvilken informasjon de unge har søkt etter de siste ukene opp mot fristen, viser interessante forskjeller mellom fylkene når det gjelder studiepreferanser.
Speiler lokale forholdTrikkeinteresse i OsloGlad kunnskapsminister
Tallene er hentet fra den statlige nettportalen utdanning.no, som er det mest sentrale nettstedet for informasjonshenting for fremtidige studenter.– Fylkene er ganske like når det gjelder søkning til de yrkene som totalt sett er mest populære. Men når vi ser forbi hovedtrendene, ser vi flere interessante lokale variasjoner avtegne seg, sier Trond Ingebretsen, direktør for Senter for IKT i utdannelsen, som er ansvarlig for utdanning.no, til NTB.Ingebretsen sier de lokale variasjonene ser ut til å speile forskjellene i næringsliv, institusjoner, geografi og tradisjoner mellom de ulike regionene og fylkene.I Rogaland er for eksempel de unge godt over gjennomsnittet interessert i yrker relatert til olje og gass, noe som matcher næringsstrukturen i fylket som er oljehovedstaden i Norge.Unge i Troms og Nordland er på sin side langt mer interessert i informasjon om fiskeriyrker enn resten av landet, mens de i Finnmark er over gjennomsnittet nysgjerrige på utdanninger knyttet til reindrift. Finnmark er også det eneste fylket hvor utdanningen duodjar (lulesamisk håndverk) kommer opp på statistikken.I Akershus, et fylke med høy akademikerandel og mange godt bemidlede innbyggere, er også interessen langt større enn i andre fylker for prestisjeyrker som advokat og arkitekt. Oslo kan på sin side skilte med langt større interesse for trikkesjåføryrket sammenlignet med landsgjennomsnittet.– Oslo er jo den byen i Norge hvor trikker er mest utbredt, så det er jo ganske naturlig at akkurat den interessen er størst der, påpeker Ingebretsen.I Hordaland er de som søker over gjennomsnittet interessert i meteorologi og havforskning, noe Ingebretsen mener kan være et resultat av at Storm Weather Center med Siri Kalvig er knyttet til TV 2 i Bergen og at Havforskningsinstiuttet er i Bergen.Utdanningen som topper årets statistikk over mest etterspurte yrke – uansett fylke – er ingeniør. Til sammenligning var ingeniør bare det sjette mest etterspurte yrket i 2010.Sykepleier, psykolog, lege og advokat følger på de neste plassene på rangeringen.Utviklingen gleder kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som peker på at Norge både trenger flere ingeniører og flere sykepleiere fremover.– Sånn sett er det gledelig at akkurat disse to yrkene nå ligger på topp. Jeg vil oppfordre de unge til å søke seg til de yrkene Norge trenger fremover, sier Isaksen til NTB.Han peker spesielt på at det også vil være et stort behov for flere lærere og førskolelærere framover.Resultatet fra årets søknadsrunde blir offentliggjort 20. juli. (©NTB)