Det er EUs og Norges sanksjoner mot Russland som gjør at den russiske journalisten nektes innreise. Sanksjonene er ment som en straff for handlinger som undergraver eller truer Ukrainas suverenitet og territorielle integritet.Kiseljov er kontroversiell fordi han har et syn som ikke passer i den vestlige oppfatningen av hvordan demokratiet bør fungere, fastslår Barents Press Norge. Han er invitert til Kirkenes for å snakke nettopp om forholdene for det frie ord i Russland og i Vesten.– Norske myndigheter må for all del unngå å begrense det frie ord, som er grunnpilaren i demokratiet. Ved å nekte Kiseljov innreise til Norge er det nettopp det norske myndigheter gjør, sier styreleder Arne Egil Tønset.Kiseljov ble i desember i fjor utnevnt av Russlands president Vladimir Putin til å lede den russiske regjeringens nyhetsbyrå. Han skulle etter planen delta på årsmøtet til Barents Press International i Kirkenes fra 24. til 27. april.Barents Press ber nå norske myndigheter om å se på saken på nytt.– Å nekte innreise for journalister hører ikke hjemme i et demokrati som Norge, ei heller i Russland, sier Tønset. (©NTB)