Colombias regjering og den venstreradikale FARC-geriljaen har de siste seks månedene forhandlet om en fredelig løsning på konflikten som har vart i fem tiår og er den lengste som fortsatt pågår noe sted i verden. Over 200.000 mennesker har så langt mistet livet i konflikten.– I dag er vi nærmere, mye nærmere, en fredelig løsning. Dette er et viktig skritt i riktig retning og gode nyheter både for Colombia og resten av verden, sa Santos fredag.Uttalelsen kom etter at partene tidligere på dagen ble enige om hvordan narkotikasmuglingen i landet skal bekjempes.Forhandlingene finner sted i Havana på Cuba og foregår ved hjelp av norske og cubanske tilretteleggere.– Vi har blitt enige om å utvikle en egen strategi for å bekjempe narkotikarelatert korrupsjon, sier den norske diplomaten og sjefforhandleren Dag Halvor Nylander.Fra før av er partene blitt enige om FARCs fremtidige deltakelse i politikken i Colombia og om en jordreform. De gjenværende punktene dreier seg blant annet om rettighetene til ofrene for konflikten og våpenhvile mellom regjeringen og FARC.