Representanter for verdens regjeringer var for første gang samlet utelukkende for å diskutere denne typen roboter.Militære roboter som brukes i dag, blir styrt av mennesker. Deltakerne på konferansen diskuterte roboter som selv kan gjøre vurderinger på slagmarken og ta liv uten å ha fått klarsignal først.Slike maskiner finnes ikke i dag, men det er ventet at det vil bli teknisk mulig å produsere dem i løpet av noen tiår.– Den eneste riktige responsen er å innføre et forbud i forkant, sa Kathleen Lawand fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen da konferansen åpnet tirsdag.En rekke av landene på konferansen vektla betydningen av at mennesker alltid må ha kontroll over robotenes beslutninger om hvorvidt de skal angripe. Men bare fem land gikk inn for et absolutt forbud mot såkalte autonome våpensystemer, ifølge paraplyorganisasjonen Diskusjonene i Genève skal etter planen danne grunnlag for en ny konferanse i november hvor mer konkrete tiltak skal vurderes.