Leder Frank Lynum i redaksjonsklubben bekrefter overfor fagbladet at ledelsen har gått ut til samtlige ansatte med tilbud om sluttpakke. De ansatte ble orientert på et allmøte onsdag. Kuttene skal tas på bemanning, distribusjon og trykk.– Vi er fornøyd med at vi har fått gjennom våre to viktigste krav også i denne nedbemanningsrunden: kravet om frivillighet og kravet om åpne sluttpakker til alle, heter det i en melding fra Aftenposten-klubben.Kostnadskuttene er ikke tallfestet, og det er ikke satt noe mål på hvor mange som bør gå av med sluttpakke, ifølge sjefredaktør Espen Egil Hansen.– Dette er ikke uttrykk for en krise i avisen, men for at kostnadsnivået fortsatt er for høyt. Dette er føre var fra vår side, sier Hansen til sin egen .