Havila Shipping ASA har inngått kontrakter med Mærsk Oil for PSV-fartøyene (platform supply vessels) Havila Clipper, Havila Herøy og Havila Fanø.Det går frem av en børsmelding mandag.For Havila Clipper er kontrakten for en fast periode på 3 år med oppstart 1. juni 2014, med en opsjon for ytterligere ett år fra 1. juni 2017.For Havila Herøy og Havila Fanø er eksiterende opsjonsperioder bekreftet og forlenget til fem år fast for hvert av fatøyene i direkte fortsettelse av eksisterende kontrakter.For Havila Herøy og Havila Fanø betyr det fast kontrakt frem til hhv. desember 2019 og september 2020.Samtidig har Shell erklært den første opsjonsperioden på ett år for PSV-en Havila Borg - for øyeblikket utenfor Vest-Afrika.Havila Borg har nå fast kontrakt fram til juli 2015 med ytterligere tre opsjonsperioder hver på ett år.Betingelsene er ifølge Havila fastsatt med utgangspunkt i eksisterende kontrakter - og for Havila Clipper ut fra markedsforholdene.