400 millioner europeere får fra torsdag muligheten til å stemme fram 751 folkevalgte til EU-parlamentet.Men EU sliter med å engasjere egne velgerne, og forrige gang var det bare 43 prosent som brukte stemmeretten.Og det er helt forståelig, sier leder Heming Olaussen.– Dette er et parlament som primært skal gi EU et skinn av demokratisk legitimitet. Det er ingen lovgivende forsamling, snarere et rådgivende organ for den virkelige makta som ligger i EU-kommisjonen, sier han om Kommisjonen, som fortsatt ikke velges direkte.
Nye krefter i sving
Europaminister Vidar Helgesen påpeker på sin side at nordmenn bør følge ukas EU-valg. Først og fremst fordi «regelutviklingen som skjer her, får direkte innflytelse på Norge gjennom EØS-avtalen», men også fordi det er nye krefter på gang innad i systemet. Partier på ytterkantene kan nemlig komme til å til å gjøre det «urovekkende bra», sier han.– Det blir et stort spenningsmoment. Både fordi det peker på bekymringsfulle strømninger i Europa, og fordi det kan bety at EU-maskineriet vil bli mindre effektivt og mer konfliktfylt som følge av disse partienes inntog, sier han til NTB.