FHL og LO-tilknyttede NNN ble enige på overtid, nærmere klokken 0.30 natt til onsdag, etter at mekler Mats Stensrud la fram et forhandlingsforslag som partene godtok.Meklingen startet på Riksmeklerens kontor mandag morgen etter at partene brøt forhandlingene 29. april.Partene er enige om et generelt tillegg på 75 øre i timen og ny minstelønnssats på 162,85 kroner i årets lønnsoppgjør. Ansiennitetstillegget øker etter fem år med 50 øre, og fagbrevtillegget økes med 50 øre per time. Tilleggene er innenfor rammen av frontfagoppgjøret.– For FHL har det vært svært viktig å unngå en konflikt. Det ville ha påført næringen og de streikeuttatte bedriftene store kostnader, sier FHLs administrerende direktør Geir Ove Ystmark.Partene diskutert under meklingen NNS ønske om å få allmenngjort deler av eller hele fiskeindustrioverenskomsten, noe FLH er positiv til å se nærmere på.– FHL er opptatt av at vi skal ha et ryddig arbeidsliv. Vi er derfor positiv til en allmenngjøring av minstelønnssatsen og eventuelt andre deler av overenskomsten, forutsatt at dokumentasjonskravet ovenfor tariffnemnda blir oppfylt. Vi har forutsatt at en allmenngjøring foreløpig begrenses til en toårsperiode, og evalueres før eventuell videreføring. Dette for å se om allmenngjøring har fungert etter hensikten, sier Ystmark. (©NTB)