Underskuddet på Japans handelsbalanse ble redusert fra 1.446 milliarder yen i mars til 809 milliarder yen i april.Ifølge Bloomberg var det ventet et underskudd på bare 646 milliarder yen.Sesongjusterte tall viser et underskudd på  handelsbalansen på 845 milliarder yen, mot ventet 633 milliarder yen.