Flyselskapet ønsker å sette til sammen fem Boeing 747-maskiner, best kjent som jumbojet, i trafikk mellom Lakselv lufthavn Banak og destinasjoner i USA og Asia. Det første flyet som blir klart, er et rent fraktfly, med en kapasitet på 100 tonn gods, skriver .Flyet ankommer Oslo lufthavn på Gardermoen i begynnelsen av juni for sertifisering og registrering. Noen av de fem flyene skal innredes som såkalte kombifraktere som kan ta 310 passasjerer og 60 tonn gods.Ifølge avisen vil det ikke bli satt opp faste passasjerruter fra Lakselv. Her vil flyene gå i charter. Tiden vil vise om det blir aktuelt å frakte passasjerer fra Lakselv, opplyser selskapets sjef i Norge, Ragnvald Brobakken.Selskapet planlegger imidlertid en fast rute mellom Oslo lufthavn og Miami. (©NTB)