– Kommunene må bosette 10.000 flyktninger

Landets kommuner må bosette til sammen 10.000 flyktninger både i år og neste år, ber KS og IMDi.

Utlendingsdirektoratet. NTB Scanpix

Akkurat nå venter 5.500 flyktninger med oppholdstillatelse på at en kommune tar dem imot.– For at alle som venter i mottakene skal få starte på sitt liv i Norge, må kommunene ta imot flere flyktninger i 2014 og 2015, sier direktør Geir Barvik i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).Hittil i år har 324 kommuner sagt ja til totalt 7.600 flyktninger, noe som er en vesentlig økning sammenlignet med tidligere år. Det er imidlertid ikke nok, mener KS og IMDi.Bare 126 kommuner har sagt seg villige til å ta imot like mange flyktninger som de ble bedt om. 27 har sagt nei til å hjelpe personer med oppholdstillatelse ut av asylmottak, mens 77 foreløpig ikke har bestemt seg. (©NTB)