Kongsberg har mottatt bestillinger på leveranser til CROWS-programmet på 220 millioner kroner.Bestillingen fra det amerikanske forsvaret gjelder reparasjon og renovering av allerede levert utstyr, og er en utvidelse av avtalen som ble signert i august 2012.- Dette er en bekreftelse på den sterke markedsposisjonen KONGSBERG har innen fjernstyrte våpenstasjoner. Disse bestillingene sikrer økt aktivitet ved produksjons- og serviceanlegget vårt i Johnstown i USA, sier Espen Henriksen, administrerende direktør i Kongsberg Protech Systems, i en børsmelding.