Kraftig økning i bankenes inntekter

Norske banker hadde et samlet resultat før skatt på 12,9 milliarder kroner i årets første kvartal. Det er hele 4,3 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor.

Foto: Scanpix

Ifølge Statistisk sentralbyrå(SSB) skyldes økningen økte gevinster på verdipapirer og høyere rentenetto – altså differansen mellom renteinntekter og rentekostnader.Resultatene i første kvartal utgjorde 0,3 prosent av bankenes samlede forvaltningskapital, noe som gjør årets tre første måneder til de beste siden andre kvartal 2010. (©NTB)