Landene i eurosonen hadde et sesongjustert overskudd på driftsbalanse på 18,8 milliarder euro i mars, ned fra reviderte 21,8 milliarder i februar.Ujustert var overskuddet på 20,9 milliarder euro.