En motsyklisk kapitalbuffer for svenske banker bør ligge på rundt en prosent fra og med sommeren 2015, mener det svenske Finanstilsynet, Finansinspektionen (FI), ifølge TDN Finans.Dette gjør ifølge tilsynet at de totale kravene for kjernekapital i prosent av risikovektede eiendeler blir mellom 14 og 19 prosent, i snitt 16,4 prosent, for de fire store bankene i Sverige.