Nærmere 30.000 klare til streik

Fanger må slippes fri, barnehager og skoler blir stengt, og årets skatteoppgjør kan blir kraftig forsinket dersom det blir streik i offentlig sektor neste uke. Fagforeningene er klare til å vise muskler.

Streik - Foto: Scanpix

I alt 10.715 statsansatte og minst 17.000 kommuneansatte er klare til å legge ned arbeidet dersom meklingen i lønnsoppgjøret ikke fører fram.Meklingen mellom arbeidsgiverne staten og KS og de fire hovedorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne skal være avsluttet innen midnatt søndag 25. mai. En eventuell streik starter dermed tidligst mandag morgen.– Vi er godt forberedt på konflikt og har et kraftfullt, men forsvarlig streikeuttak, sier forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne stat. De vil i første omgang ta ut 1.500 medlemmer i Mattilsynet, Vegvesenet, Jernbaneverket og NVE i streik.LO varsler et streikeuttak på 4.335 medlemmer i staten. 1.500 YS-organiserte vil legge ned arbeidet, mens den fjerde hovedsammenslutningen, Unio stat, har tatt ut 3.400 av sine medlemmer i streik.Må tømme fengselStorstreiken vil ramme en rekke departementer og offentlige etater, blant annet en rekke NAV-kontorer. NAVs fylkeskontorer og arbeidslivssentre i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø vil bli stående tomme.– Tømming av Bjørgvin fengsel, total stopp i fortolling av varer på Ørje, forsinket skatteoppgjør, frigivelse av varetektsfanger og utsettelse av oppkjøring til førerkort vil være blant streikens følger, ifølge YS Stat.Bjørgvin fengsel har i dag 90 innsatte, som enten må overføres til andre fengsler, få permisjon eller straffavbrudd, påpeker organisasjonen.I Oslo vil en rekke arrestforvarere bli tatt ut i en eventuell streik.– Dette vil i verste fall føre til at varetektsfanger slippes fri, sier YS i en pressemelding.Rammer barnehagerI tillegg er det varslet storstreik i kommunene og Oslo dersom det blir brudd i kommuneoppgjøret.Over 17.000 kan bli tatt ut i streik, blant dem nærmere 10.000 LO-ansatte, noe som særlig vil ramme barnehager og skoler.I Oslo legger over 2.260 fagorganiserte ned arbeidet. Det er særlig de østlige bydelene i hovedstaden som vil merke følgene av streiken. I Bjerke bydel har Unio tatt ut medlemmer fra 22 barnehager, samt flere skoler og skolefritidsordninger i streik.Etter det NTB erfarer er det den økonomiske rammen for oppgjøret som er det vanskeligste spørsmålet. Tidligere har lærernes arbeidstid vært nevnt som et av de store stridstemaene. (©NTB)