Øvelsen Steadfast Javelin 1 begynte fredag og skal vare fram til 23. mai. Soldatene som deltar, kommer fra USA, Storbritannia, Frankrike, Litauen, Latvia, Polen, Belgia og Danmark i tillegg til Estland.I en  om øvelsen peker NATO på at alliansen har besluttet å iverksette nye tiltak for å styrke forsvarsevnen i kjølvannet av krisen i Ukraina. Flere øvelser er ett av tiltakene. Soldatene i Estland skal forholde seg til et fiktivt scenario hvor landet blir angrepet.– Det er ingen tvil om at alliansen er sterk, sier den tyske generalen Hans-Lothar Domröse, som leder øvelsen.I Norge skal om lag 7.000 NATO-soldater delta i en øvelse til høsten, og oberstløytnant Terje Bruøygard har uttalt til Klassekampen at Ukraina-krisen har aktualisert denne militærøvelsen.