I undersøkelsen er det bare engelsk og tysk som rangeres høyere enn polsk på spørsmål om bedriftenes behov for fremmedspråk, skriver .44 prosent av de spurte bedriftene oppgir at de har behov for personer som snakker engelsk. 14 prosent trenger ansatte som snakker tysk, og 6 prosent har konkrete behov for polsktalende arbeidstakere.Bare 4 prosent oppgir at de har behov for folk som kan fransk eller spansk.