DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Selvaag Bolig med et kursmål på 27 kroner pr aksje"Vi har de siste månedene igjen sett signaler om stigende priser og økende salgsvolum i det norske boligmarkedet. Med høy visibilitet, attraktive multipler og et positivt marked, mener vi Selvaag Bolig har et solid opphentingspotensial", skriver meglerhuset.Basert på multiplene og verdsettelsen av sammenlignbare aktører ser potensialet ifølge DNB Markets ut til å være i overkant av 100 prosent og i forhold til OBOS bud på BWG Homes ser man et potensial på 27 prosent basert på estimert P/E for 2014.Selvaag Bolig handles mandag for 18,40 kroner, uendret fra fredag. Det er dermed 47 prosent opp til kursmålet.