– Det er oppdaget noen sprekker i en fjellvegg som gjør at det er fare for ras, sier kommunikasjonsrådgiver Einar Søberg i Statens vegvesen til NTB.Fjellet må sprenges bort, og derfor stenges E6 for å hindre at det går ras mens trafikken går. Veien ble stengt umiddelbart da sprekkene ble oppdaget klokken 15, opplyser Søberg.Sprengingsarbeidet skal være avsluttet og rasfaren over når veien etter planen åpner igjen klokken 5 tirsdag morgen. Det er skiltet omkjøring på E6, som er stengt i begge retninger.Omfattende veiarbeider har pågått i området i flere år. Fellesprosjektet E6 Dovrebanen startet høsten 2011, og det meste av nye E6 åpner etter planen til høsten. Jernbanen skal stå ferdig til høsten.Politiet på Romerike opplyste mandag ettermiddag at også jernbanen stenges på grunn av rasfare, men Søberg avviser dette.– Toget skal gå som vanlig. Vi sprenger bare i de periodene det ikke går tog, og jernbanen ligger litt lenger unna.Jernbaneverket bekrefter at toget skal gå. (©NTB)