Sterke jobbtall med liten effekt

Dagens tall overrasket positivt, men ekspertene er usikre på hvor positive de egentlig var.

Nordea-økonom Erik Bruce. Foto: Finansavisen

SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU) viste torsdag at arbeidsledigheten falt med 4.000 personer fra februar (gjennomsnitt januar - mars) til mars (gjennomsnitt februar - april).I samme periode steg sysselsettingen med 9.000 personer - arbeidsstyrken med 5.000 personer.Flere får jobbI prosent av arbeidsstyrken falt ledigheten fra 3,5 til 3,3 prosent. På forhånd var det ifølge Reuters ventet en AKU-ledighet på 3,5 prosent.Makroanalytikerne i Handelsbanken Capital Markets mener det norske arbeidsmarkedet så langt har stått bemerkelsesverdig bra imot den svakere veksttrenden.- Men SSB publiserte i går en rapport som viste et fall i ledige stillinger i 4. kvartal i fjor, og trenden er nedadgående. Denne utviklingen har også blitt bekreftet av månedsrapportene fra NAV, skriver Kari Due-Andresen i en "fast comment".- Svakere fremoverGitt den svake økonomiske veksten i Norge, og innhentingen i produktivitetsvekst de siste kvartalene, tror hun og hennes kolleger at utviklingen i arbeidsmarkedet gradvis vil svekke seg fremover.- Norges Bank pleier å legge mer vekt på de mindre volatile tallene for registrert ledighet enn på SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU). - Vi tror derfor AKU-tallene for mars ikke vil påvirke deres analyse, også gitt at utviklingen i sysselsetting ifølge nasjonalregnskapet for 1. kvartal var godt på linje med indikasjonene i Norges Banks regionale nettverk indikerte, avslutter Handelsbanken.- Inneholder mye støyNordea Markets må medgi at fallet i AKU-ledigheten sto i klar kontrast til forventningene.- Men AKU-ledigheten inneholder mye støy, og verken vi eller Norges Bank legger mye vekt på månedlige endringer. Sysselsettingen steg kraftig denne måneden - i klar kontrast til trenden med sidelengs bevegelser i sysselsettingen siden oktober. - Trenden har vært flat for både sysselsetting og arbeidstilbud siden i høst . Ledigheten svinger rundt 3,5 prosent, skriver sjefanalytiker Erik Bruce.- På den sterke siden av Norges Bank Norges Bank spår en gjennomsnittlig AKU-ledighet på 3,75 prosent i år. - En ledighet flatt på 3,5 prosent er derfor noe på den sterke siden. Registrert ledighet, som Norges Bank legger mer vekt på, er også noe på den sterke siden. - Konklusjonen er derfor at arbeidsmarkedstallene peker mot et noe strammere arbeidsmarked enn Norges Bank har spådd, skriver Bruce. Kronen styrket seg umiddelbart med to øre mot euro etter tallene. EURNOK gikk fra 8,1380 rett før tallene til 8,1185 like etter.Siden har kronen korrigert litt tilbake, og siste notering er nå 8,1286.Følg Hegnar.no på Facebook her!