Ifølge ny undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI for DNB svarer en av fire at de vil spare årets skattepenger, hvis de får noe igjen.I undersøkelsen svarer 14 prosent at de skal bruke pengene på ferie, 10 prosent skal betale gjeld, 9 prosent skal pusse opp og 9 prosent vil bruke pengene på generelt forbruk. Hele 17 prosent sier de ikke vet hva de skal bruke pengene på.Usikkerheten er minst i den yngste aldersgruppen, fra 18 til 29 år. Her er det bare 8 prosent som ikke vet hva pengene skal brukes til. Hver tredje mottaker av tilbakebetalte midler legge kronene til side. Resten sier de skal dra på ferie, bruke pengene på fritidsaktiviteter eller annet generelt forbruk.