Ifølge tall fra valgkommisjonen har BJP i sluttfasen av opptellingen passert grensen for rent flertall og har nå fått 275 av forsamlingens 543 plasser. Partiet kan imidlertid ende med enda flere stemmer ettersom tellingen ikke er avsluttet.Det er første gang siden 1984 et parti alene får flertallet av plassene i den indiske nasjonalforsamlingen.