Under halvparten visste hva «fem om dagen» betyr.1.000 ansatte i 115 barnehager deltok i ernæringsfysiolog Trude Olsens spørreundersøkelse til mastergradsoppgaven ved NTNU i Trondheim, melder.Dette er første gang barnehageansattes kunnskap om ernæring er evaluert.– Jeg trodde de ansatte hadde kunnskap om hva et fullverdig måltid er, nemlig at det skal inneholde mat fra tre ulike næringskilder, men det var det bare 18 prosent som visste, sier lege og studentveileder Charlotte Björk Ingul.Hun sier hun mener det lave kunnskapsnivået i barnehagen er skammelig og svarene på undersøkelsen bekymrer henne.– De viser et altfor stort sprik i kunnskapene. 88 prosent av dem som svarte på undersøkelsen har ingen utdannelse innenfor dette feltet overhodet.Legen og forskeren sier dette kan ha stor betydning for barna.– Barns matvaner dannes tidlig i livet. Barnehagene har en fantastisk mulighet til å påvirke de minste og mest sårbare i samfunnet.Ni av ti norske barn er i barnehagen på fulltid. På de fem årene de er i barnehage spiser de mer enn 3.000 måltider.