Charrua IV AS, nærstående til styremedlem Eivind Eidesvik, har i dag kjøpt 10.000 aksjer i Wilson til gjennomsnittskurs 15,23 kroner.Det går frem av en børsmelding onsdag.Ny beholdning for Eivind Eidesvik og nærstående er 36.000 aksjer.