Første steg i Høies helsereform

Pasienter innen rus og psykiatri skal selv få velge om de vil behandles av offentlige eller private. Regningen skal dekkes av staten, mens «pasientene skal ha større innflytelse og bedre rettigheter».

Bent Høie (H). Foto: Scanpix
Næringsliv

Søndag ettermiddag presenterte statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og helseminister Bent Høie (H) innholdet i reformen som kalles fritt behandlingsvalg. Et varslet lovforslag skal ut på høring.Reformen sto høyt oppe på lista over blåblå valgløfter.– Vi foreslår å innføre fritt behandlingsvalg innen rusbehandling, psykisk helsevern og noen andre fagområder i løpet av 2015. Det er disse pasientene vi mener har størst behov for å få styrket sine rettigheter raskt, sier Høie. Deretter skal retten til fritt behandlingsvalg utvides til å gjelde også andre pasientgrupper.Fritt behandlingsvalg innebærer at pasienter etter bestemte regler og vurdering av lege, selv skal få velge om de vil bli behandlet eller undersøkt av offentlige eller private helseinstitusjoner. Utgiftene skal uansett dekkes av det offentlige.Reformen var en av seks løsninger som helseministeren tidligere i år blinket ut for å gjøre helsevesenet bedre og bidra til å sette pasientenes behov foran alt annet.

Nyheter
Næringsliv