Den amerikanske forbrukertillitsindeksen fra University of Michigan kom inn på 82,5 i juni viser endelige tall.Den foreløpige indeksen var på 81,2.Analytikerstanden ventet en indeks på 82,0.