Bonheur og Ganger Rolf vurderer utstedelse av nye usikrede obligasjonslån i det norske markedet.Det går frem av en børsmelding onsdag.Bonheur skal utstede lånet, mens Ganger Rolf vil garantere det.Nettoprovenyet vil gå til refinansiering av eksisterende gjeld, inklusive en obligasjon på én milliard kroner, samt generelle selskapsformål.DNB Markets og Swedbank er hyret inn som tilretteleggere.