Uravstemningen i Utdanningsforbundet er for lengst avsluttet, men resultatet blir først offentliggjort av Riksmekleren klokka 12 onsdag. Ifølgehar flertallet av lærerne i forbundet gått imot forslaget, som innebærer en omstridt arbeidstidsavtale.Utdanningsforbundets rundt 93.000 medlemmer i det såkalte KS-tariffområdet slutter seg dermed trolig til tre andre lærerorganisasjoner som har bestemt seg for å streike i protest mot meklingsresultatet. Konflikten om ny arbeidstidsavtale kan derfor resultere i at over 100.000 lærere kan bli tatt ut i streik.Medlemmene stemte over hele lønnsoppgjøret, ikke bare arbeidstidsavtalen. (©NTB)