Ingen av oppdrettsanleggene i distriktet har erkjent ansvar for rømmingen som skjedde i fjor høst og ble anmeldt til politiet i november, ifølge. Innslaget av oppdrettslaks i en rekke elver på Sørvestlandet tyder på at det dreier seg om en svært omfattende lakserømming,– Hele oppdrettsnæringen i Rogaland opplever å bli mistenkeliggjort og tildelt ansvar, så lenge kilden til rømmingen forblir ukjent, sier Anne Brit Fjermedal, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet region Sør.Direktoratet har gjennomført DNA-sporing av rømt oppdrettslaks i Ryfylke, samt av fisk fra aktuelle oppdrettsanlegg i Rogaland. Havforskningsinstituttet har utført DNA-analyser og utarbeidet en rapport med resultatene av sporingen. Direktoratet leverte rapporten om funnene til politiet i april i år.Tallet på rømt oppdrettslaks har de siste årene stabilisert seg på rundt 200.000 i snitt. De foreløpige tallene for 2014 viser at det fram til utgangen av april ble registrert 180.000 rømte oppdrettslaks. (©NTB)