Solstad Offshore henter 1 mrd.

Solstad Offshore ASA henter én milliard kroner i obligasjonsmarkedet.

Foto: Ocean Installer/Solstad
Næringsliv

Solstad Offshore ASA meldte tirsdag om en potensiell utstedelse av nytt obligasjonslån.Nå bekreftes det at Solstad Offshore ASA har fullført en vellykket plassering av et nytt usikret obligasjonslån på 1.000 millioner kroner med fem års løpetid i det norske obligasjonsmarkedet. Oppgjørsdato er forventet å være 24. juni 2014.Netto proveny fra transaksjonen vil bli benyttet til refinansiering av eksisterende gjeld og generelle selskapsformål.Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs. I forbindelse med dette nye lånet vil selskapet kjøpe tilbake nominelt ca 300 millioner kroner i det utestående lånet SOFF02 PRO. Nordea Markets og Swedbank Norge har vært tilretteleggere for transaksjonen, fremgår det av meldingen.

Nyheter
Børs