Fra 1. juli får norsk yoghurt og yoghurtlignende produkter en avgiftslette på henholdsvis 13 og 28 øre per liter. Også naturell yoghurt får lavere avgift, skriver Nationen.– Endringene av satsene forverrer konkurransen for import av yoghurt, og er i praksis en skjerming av norsk yoghurt, sier administrerende direktør Lars Tretteteig i Synnøve Finden til avisen.Han mener endringene er i strid med EØS-avtalens regler om handel med jordbruksvarer og handel med bearbeidede jordbruksvarer.Det er Statens landbruksforvaltning som forvalter prisutjevningsordningen for melk, en ordning som skal regulere prisdifferansen på ulike meierivarer og sikre at bønder over hele landet får lik pris for melken. Inntekter fra avgiften blir blant annet fordelt ut til meierivarer som det er dyrere å produsere, som smør, konkurransefremmende tiltak, fraktstøtte og Tines eksport av Jarlsberg-ost.Statens landbruksforvaltning avviser at avgiftsendringene for yoghurt bryter med EØS-avtalen. (©NTB)