Endelige tall fra britiske myndigheter viser at BNP i Storbritannia steg 0,8 prosent i 1. kvartal 2014.På årsbasis var veksten 3,0 prosent.Konsensus lå ifølge vår makrokalender på 0,8 og 3,1 prosent oppgang på hhv. kvartals- og årsbasis, uendret fra foreløpige tall.
Ellers i Europa kom "economic confidence" i eurosonen inn på 102,0 i juni, ned fra reviderte 102,6 måneden før.Konsensus lå på 103,0.Indeksen reflekterer den generelle økonomiske aktiviteten i eurosonen.