Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkingen (AKU) var antallet arbeidsledige ned med 8.000 personer til 87.000 fra februar til mai 2014, opplyser SSB.
Arbeidsledigheten var dermed ned 0,3 prosent fra forrige ikke-overlappende tremånedersperiode.Dette oppgis av SSB å være innenfor feilmarginen, og siden 2012 har ledigheten da også ligget og svingt i dette området.De ferske AKU-tallene viser også at det var 19.000 flere sysselsatte i mai enn i februar.Økningen kom blant både kvinner og menn i alderen 25-74 år, opplyser SSB.De 2.640.000 sysselsatte i februar utgjorde 68,7 prosent av befolkningen i alderen 15-74 år, opp 0,3 prosentpoeng fra februar. I Danmark utgjorde de arbeidsledige 6,5 prosent av i mai. Dette er en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra februar. I Sverige gikk arbeidsledigheten ned med 0,3 prosentpoeng i den samme perioden, til 7,8 prosent i mai. I var arbeidsledigheten på 10,6 prosent i mai, ned fra 10,7 prosent i februar, skriver SSB.  som blant annet viser at det var 87.000 arbeidsledige i mai.SSB publiserer en statistikk over registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak som blir utarbeidet på grunnlag av NAV sitt arbeidssøkerregister (ARENA). Arbeidsledige, slik AKU måler de, må ikke forveksles med de registrerte arbeidslledige.AKU-tallene inkluderer også arbeidsledige som ikke registrerer seg hos NAV, og noen av de som går på arbeidsmarkedtiltak.AKU dekker bare de som er registrerte som bosatte i folkeregisteret. Personar som arbeider i Norge uten å vere bosatt her, eller som regner med å være bosatt i mindre enn seks månader, er derfor heller ikke med i AKU-tallene.