Bruttonasjonalproduktet (BNP) i USA steg 4 prosent på årsbasis i 2. kvartal, viser det første anslaget for kvartalet fra det amerikanske handelsdepartementet.
Det var ventet en oppgang på 3,0 prosent, ifølge vår makrokalender, mens det ifølge Bloomberg var ventet 3,1 prosent.1. kvartalsveksten ble justert opp til -2,1 prosent.Neste anslag for BNP-veksten i 2. kvartal kommer 28. august.Noen hovedpunkter Rapporten her
En uvanlig hard vinter har tidligere fått skylden for det svake tallet for 1. kvartal, som viste et fall på 2,9 prosent, og mye av aktiviteten som vanligvis skulle tatt plass i denne perioden har kommet utpå våren og speiles nå i 2. kvartalstallet.Veksten i 2. kvartal forklares med en positiv påvirkning fra personlig forbruk, økning i varelagrene, eksport, statlig og offentlig forbruk og boliginvesteringer.  I 4. kvartal steg BNP 2,6 prosent.BNP-veksten eksklusive varelagre økte med 2,3 prosent, etter et fall på 1 prosent i 1. kvartal.Eksporten økte med 9,5 prosent, etter en nedgang på 9,2 prosent i 1. kvartal. Importen økte samtidig med 11,7 prosent, mot 2,2 prosent i 1. kvartal.Det private forbruket steg med 2,5 prosent i 2. kvartal, mens det var ventet en økning på 1,9 prosent og en økning på 1,2 prosent i 1. kvartal.Spareraten for amerikanerne (personlig sparing i prosent av disponibel inntekt) var på 5,3 prosent opp fra 4,9 prosent i 1. kvartal.Amerikanernes disponible inntekt steg med 6,2 prosent, sammenlignet med 4,9 prosent i 1. kvartal.Prisindeksen steg 1,9 prosent, mot 1,4 prosent i 1. kvartal. Her var det ventet 2,0 prosent. Kjerneprisideksen, uten mat og energi, økte med 1,7 prosent mot 1,3 prosent i 1. kvartal.Ikke inflasjonsjustert (Current-dollar GDP) økte markedsverdien av landets produksjon av varer og tjenester med 6 prosent, til 250,7 milliarder dollar og 17.294,7 milliarder dollar på årsbasis. I 1. kvartal var det en nedgang på 0,8 prosent.