I undersøkelsen som InFact har gjort på oppdrag for, svarer 73,6 prosent av de spurte at de tar terrortrusselen alvorlig. 35,1 prosent av kvinnene og 21,1 prosent av mennene svarer at trusselen påvirker dem. En tredel av kvinnene svarer at trusselen mot Norge har gjort dem redd.Over 40 prosent sier de er mer årvåken når de går ute, og én av fire sier de unngår å oppsøke spesielle steder.Halvparten av de spurte sier de har tillit til at politiet og sikkerhetstjenestene er i stand til å avverge et terrorangrep mot Norge. (©NTB)