Undersøkelsen kommer etter en klage fra et privat selskap som også tilbyr slike tjenestene, opplyser Innovasjon Norge er et statlig selskap som blant annet har som oppgave å profilere Norge som reisemål. Selskapet tilbyr internettløsninger og beslektede IT-tjenester til regionale markedsførings- og destinasjonsselskaper som har sluttet seg til reiselivsportalen visitnorway.com.Disse selskapene kan ha både offentlige og private eiere og har ansvar for reiselivsmarkedsføringen i sine regioner eller lokalområder.Undersøkelsen skal blant annet avklare om Innovasjon Norge opptrer som en kommersiell aktør ved utvikling og salg av de aktuelle tjenestene.ESA inviterer norske myndigheter og andre aktører som har interesse i saken, til å komme med sine kommentarer til beslutningen om å åpne en formell undersøkelse. (©NTB)Innovasjon Norge har ikke kommentert granskningen.