Men mange innvandrerkvinner svarer at de er usikre på om mannen er ruset når han slår.Nærmere 60 prosent av norske kvinner som kom til krisesentre, var blitt utsatt for vold begått av en partner i rus, skriver. Blant innvandrerkvinnene var det bare 26 prosent av kvinnene som oppga at partneren hadde vært ruset da angrepet skjedde, men nesten 50 prosent av innvandrerkvinnene oppga at de var usikre på om partneren var ruset.– Den høye andelen som svarer «vet ikke» er kanskje et uttrykk for at rus er et mer sensitivt tema blant innvandrere enn i resten av befolkningen, sier forsker Ingunn Olea Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Instituttet står bak studien om sammenhengen mellom rusmiddelbruk hos overgripere og partnervold, rapportert av kvinner på krisesentre i Norge.Undersøkelsen avdekker også at innvandrerkvinnene er overrepresentert ved krisesentrene. 62 prosent av kvinnene som kommer til landets nærmere 50 krisesentre er innvandrerkvinner, til tross for at de bare utgjør 14 prosent av befolkningen. (©NTB)