Dermed har tvisten om honoraret til granskeren fått sin endelige avslutning.Nergaard krevde 44,1 millioner kroner i honorar for sin omfattende gransking av det skandalebefengte selskapet, noe som ble gjenstand for tvist i både tingretten og lagmannsretten.Tingretten satte honoraret til 30 millioner kroner og avgjorde at Nergaard selv måtte dekke utgifter ut over dette beløpet.Kjennelsen ble stående i lagmannsretten, og nå har Høyesterett forkastet en anke fra granskeren. Dermed er saken endelig avgjort.– Dette er svært gledelig. Saken har pågått i to år og har vært meget belastende for Troms Kraft, sier styreleder Inge K. Hansen i kraftselskapet.