Feelgood Scene Film og TV kan vise til nok et godt år i 2013. Selskapet hadde driftsinntekter på 85,4 millioner kroner, opp nesten 15 prosent fra 74,5 millioner kroner året før.Resultat etter skatt endte på 7,6 millioner kroner, og de siste fem årene er resultat etter skatt på mer enn 37 millioner kroner.Det ble ikke avsatt noe til utbytte for 2013, men året før ble det utbetalt 8,8 millioner kroner i utbytte og de siste fem årene er det tilsammen utbetalt 17,4 millioner kroner i utbytte til eierne.Selskapet eies 51 prosent av Sony Music Entertainment Norway og 38,6 prosent av Egeberg Holding og Thomas Bauer Egeberg Giertsen. Andre eier de resterende 10,4 prosentene.Giertsens Egeberg Holding har ikke sendt inn regnskapet for 2013 ennå, men . Tilsammen de siste fem årene er samlet resultat etter skatt på 33 millioner kroner.Utbytte for 2012 var på 4,6 millioner kroner og i de foregående fire årene var samlet utbytte på 3,6 millioner kroner.I fjor kjøpte Feelgood opp Funkenhauser Produksjon, som var produksjonsselskapet til Harald Eia og Bård Tufte Johansen. Det skjedde med virkning fra 1. juli, skriver DN.Funkenhauser omsatte for 35,8 millioner kroner i 2012 og dermed ligger Feelgood Scene Film og TV an til å passere 100 millioner kroner i driftsinntekter i inneværende år.– Fusjonen med Funkenhauser har vært en positiv prosess, og har bidratt til å styrke både produksjonssiden og de kreative kreftene på huset ytterligere, sier styreleder Lena Midtveit til avisen. Hun er også adm. dir. i Sony Music i Norge.