Det internasjonale pengefondet (IMF) har justert ned vekstforventninger i verdensøkonomien til 3,4 prosent i 2014, ned fra tidligere ventet 3,7 prosent.  For 2015 er forventningen uendret på en vekst på 4 prosent.På den positive siden trekker IMF frem Tyskland, Spania, Storbritannia og Japan, mens veksttall fra blant annet USA, Russland og Kina bidrar til å redusere veksten.Veksten i de såkalte I-landene er den nedjustert med 0,4 prosentpoeng til 1,8 prosent.Veksten i USA i 2014 er nedjustert med 1,1 prosentpoeng til 1,7 prosent, men opp med 0,1 prosentpoeng til 3 prosent i 2015.I Russland venstes det en vekst i år på 0,2 prosent og 1 prosent neste år. Det er ned 1,1- og 1,3 prosentpoeng.Når det gjelder Kina, som mange følger med argusøyne, er veksten justert ned til 7,4 prosent fra 7,6 prosent.I euroområdet er forventningene uendret på 1,1 prosent, men opp med 0,1 prosentpoeng til 1,5 prosent neste år.I Spania ventes det 1,1 prosent i år og 1,6 prosent neste år. Det er en oppjustering på 0,3 og 0,6 prosent.For Norge venster IMF en vekst i år på 1,1 prosent.