Euroen er verken robust nok eller tilstrekkelig sterk, melder IMF i sin nye rapport.Veksten justeres ned fra 1,1 prosent til 1,0 prosent for 2014. For 2015 er det ventet en vekst på 1,5 prosent, og denne prognosen ble ikke endret.- Euroen blir stadig friskere, men det er fortsatt mye som må gjøres, sier en talsperson i IMF som peker på at de 18 eurosonelandene fortsatt trenger økt etterspørsel, styrking av bankene og strukturelle endringer.Pengefondet understreker også at ungdomsledigheten må bekjempes.