Jinhui Shipping and Transportation venter negativt resultat i første halvår, som følge av svake fraktrater og redusert volum, opplyser selskapet torsdag kveld, ifølge TDN Finans.Jinhui forklarer at det svake markedet henger sammen med en oppbremsing i den kinesiske økonomien og geopolitiske hendelser, i tillegg til en overraskende kapasitetsvekst på tilbudssiden.«Dette er et resultat av stor tilgjengelighet av skipsfinansiering, som igjen er et sideprodukt av de globale kvantitative lettelsene vi ser og har sett», heter det i meldingen.Selskapet skriver de vil følge «alle faktorer» som kan påvirke bulkmarkedet nøye, og forsiktig justere sin strategi ut i fra langtidsutsiktene.