De presiserer at det ikke er gjort noen endringer i trusselvurderingen.– Politiet har anmodet Avinor om flyforbud over det sentrale Bergen. Hensikten er å få kontroll over det ukontrollerte luftrommet over Bergen, sier stabssjef Gustav Landro i Hordaland politidistrikt.Bakgrunnen er den økte trusselsituasjonen som har vart siden torsdag, men stabssjefen presiserer at det ikke endringer i trusselvurderingen.– Flyforbudet gjelder ikke luftambulanser, redningstjenesten, militæret og politiet, opplyser han.Politidirektoratet opplyser at de har mottatt «overfladisk informasjon» fra egen beredskapsavdeling om at dette ikke skal ha noe å gjøre med den aktuelle terrorsituasjonen, men skal være et tiltak for å unngå droneflyging under seilregattaen Tall Ships' Races, skriver.Pressekontakt Aslak Sverdrup ved Bergen lufthavn Flesland sier at flyforbudet ikke vil ha betydning for reisende.– Flytrafikken går som normalt, og vi forventer at den vil fortsette å gå som normalt, sier han til . (©NTB)