I avisas leder lørdag sammenlignes forbudet mot marihuana med forbudet mot alkohol i 20-årene.mener at forbudet særlig rammer unge svarte menn, og at avhengighet er et mindre problem sammenlignet med avhengighet av alkohol eller tobakk.«Det tok 13 år for USA å ta til fornuft og avslutte forbudstiden. 13 år da folk fortsatte å drikke; ellers lovlydige mennesker ble kriminelle, og kriminelle gjenger vokste fram og blomstret», heter det i lederen.Avisa viser til at i de 40 årene siden Kongressen forbød marihuana, er det gjort stor skade på samfunnet bare for å forby et stoff som er mindre farlig enn alkohol.Ifølge avisa var det mye diskusjon i redaksjonen før man nådde fram til konklusjonen om å gå inn for at forbudet fjernes, men avgjørende var blant annet de enorme sosiale kostnadene av forbudet.Avisa trekker fram tall fra FBI som viser at 658.000 amerikanere ble arrestert for å være i besittelse av marihuana i 2012, langt mer enn for kokain, heroin og annen narkotika.Resultatet er «rasistisk fordi det rammer unge svarte menn uforholdsmessig hardt, ødelegger livene deres og skaper nye kriminelle karrierer».Til slutt mener avisa at moderat bruk av marihuana ikke synes å innebære en risiko for ellers sunne voksne.I det siste året har 23 delstater opphevet forbudet mot marihuana, og i Colorado og Washington er det åpnet for kontrollert kjøp og salg av marihuana. (©NTB)