Etter at tilsynet undersøkte 1.805 virksomheter som kjøpte inn renholdstjenester fra en ekstern leverandør, er konklusjonen at bare et fåtall klarer å følge loven når de skal ha vasket lokalene sine, skriver Dagbladet.- Vårt inntrykk er at de fleste ikke visste at de brøt loven, sier prosjektleder for Arbeidstilsynets satsing i renholdsnæringen, Kari A. Birkeland.De fleste lovbruddene gjelder informasjons- og påseplikten, som gir bedriftene en plikt til å ha et system for å kontrollere at renholderne har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg skal bedriftene påse at dette står i arbeidskontraktene til de som er ansatt hos renholdsbedriftene.En rekke forskjellige bransjer er undersøkt, og de verste funnene kom hos bedrifter i kategorien «Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter». Der fikk 91 prosent av bedriftene som ble undersøkt, pålegg. (©NTB)