Detaljomsetningen i Sverige steg 0,5 prosent på månedsbasis i juni, mens omsetningen var opp 3,3 prosent på årsbasis, det melder Bloomberg News fredag.På forhånd var det ventet en oppgang på 3,2 prosent på årsbasis, ifølge SMEDirekt.Videre endte Sveriges handelsbalanse for juni på 5,2 milliarder svenskekroner.På forhånd var det ventet et overskudd på 3,2 milliarder svenske kroner,ifølge SME Direkt.